Til toppen

Sorter

Brannslukningsapp. 6kg pulver

Nordic 6 kg brannslukker holder høy kvalitet og er godkjente i henhold til Norske og Europeiske standarder. Denne ABC-håndslukkeren har en av markedets høyeste effektklasser, og mer enn dobbelt så god slukkeeffekt som minstekravet for bruk i bolig
VU404000

Brannslukkningsapparat 6 kg skum

Nordic 6 L brannslukker holder høy kvalitet og er godkjente i henhold til norske og europeiske standarder. Denne AB skumslukkeren har en av markedets høyeste effektklasser, og oppfyller kravene til slukkeutstyr i bolig
VU404010

Brannsluknin, Bilbrakett til 6 kg brannslukker

Bilbrakett for brannslukningsapparat 6 kg pulver. Den kommer med to stropper for optimalt feste.
VU404040

Brannsluknin, Slukkerskum Multi 110

Slukkeskum Multipro 110 er en liten «sprayboks» som er enkel og effektiv ved små branner og branntilløp. Skum gir lite sekundærskader ved bruk. Den er tilpasset vårt klima og er frostsikret til -30°C. Spesielt utviklet for også å slukke de vanskelige fett- og oljebrannene.
VU404094

 

§5-15 i Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) sier følgende om skilting av brannslukningsutstyr:

Brannslokkningsutstyr skal være merket og identifisert med varig sikkerhetsskilting om nødvendig varselfarger. Fargen for merking av utstyret skal være rød. Den røde flaten må være så stor at utstyret lett gjenkjennes.

Inngang til oppbevaringssted for brannslokkningsutstyr og områder hvor brannslokkingsutstyr oppbevares, skal merkes med skilt.