Skip to main content
Til toppen
Ekspress levering - Få varene dine allerede i morgen
HMS - Vi tilbyr skreddersøm for dine ansatte!
På stedet service - I form av veiledning og demonstrasjon av produkter

Kort om verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte.

Ansatte skal fortrinnsvis være vernet ved hjelp av tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved tilpassede arbeidsmetoder og arbeidsprosesser. Personlig verneutstyr skal brukes hvis det likevel er risiko for at arbeideren kan bli utsatt for farlige påvirkninger.

Ulike typer verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen, gir fullt forsvarlig vern.
Eksempel på ulike typer verneutsyr er hjelm og annet hodevern, hørselvern, vernebriller/øyevern, arbeidshansker, åndedrettsvern, vernesko og synlighetsklær og fallsikringsutstyr.


Lenker
Min side