Skip to main content
Til toppen
Ekspress levering - Få varene dine allerede i morgen
HMS - Vi tilbyr skreddersøm for dine ansatte!
På stedet service - I form av veiledning og demonstrasjon av produkter
Visning
Skilt Brannslange 200x200mm Alu. Etterlysende

Symbolskilt for Brannslange i størrelsen 200x200 mm.

X670-510

ekskl. mva.

Skilt Brannslukker 200x200mm Alu. Etterlysende

Symbolskilt for Brannslukker i størrelsen 200x200 mm.

X670-500

ekskl. mva.

Skilt Førstehjelp 200x200mm Alu. Etterlysende

Symbolskilt for førstehjelpsutstyr i størrelsen 200x200 mm.

X670-100

ekskl. mva.

Skilt Førstehjelp Utstyr 200x200mm Alu. Etterlysende

Symbolskilt for førstehjelputstyr i størrelsen 200x200 mm.

X670-102

ekskl. mva.

Skilt Hjertestarter 200x200mm Venyl Etterlysende,selvkl.

Symbolskilt for Hjertestarter i størrelsen 200x200 mm.

X670-400

ekskl. mva.

Skilt Plog Førstehjelp 150x150mm x2 Alu. Etterlysende

Symbolskilt Plog for førstehjelputstyr i størrelsen 150x150 mm.

X670-120

ekskl. mva.

Skilt Plog Sykebåre 150x150mm x2 Alu. Etterlysende

Symbolskilt Plog for sykebåre i størrelsen 150x150 mm.

X670-320

ekskl. mva.

Skilt Plog Øyeskylling 150x150mm x2 Alu. Etterlysende

Symbolskilt Plog for øyeskylling i størrelsen 150x150 mm.

X670-220

ekskl. mva.

Skilt Sykebåre 200x200mm Alu. Etterlysende

Symbolskilt for sykebåre i størrelsen 200x200 mm.

X670-300

ekskl. mva.

Skilt Øyeskylling 200x200mm Alu. Etterlysende

Symbolskilt for øyeskylling i størrelsen 200x200 mm.

X670-200

ekskl. mva.


 

 

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) sier noe om viktigheten av merking av førstehjelpsutstyr.

§ 5-1 Krav til sikkerhetsskilting
Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som innebærer fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnrettinger.

§ 5-15 Brannslokkingsutstyr
Brannslokkingsutstyr skal være merket og identifisert med varig sikkerhetsskilting og om nødvendig varselfarger. Fargen for merking av utstyret skal være rød. Den røde flaten må være så stor at utstyret lett kan gjenkjennes. Inngang til oppbevaringssted for brannslokkningsutstyr og områder hvor brannslokkingsutstyr oppbevares, skal merkes med skilt.

§ 5-3 Varselfarger for skilt
Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell:

Varselvarge Skilttype Instrukser og opplysninger
Rød Forbudsskilt Farlig adferd
Rød Alarmskilt Stopp
Avstenging
Nødstoppinnretting
Evakuer
Rød Brannvernskilt Identifisering og plassering
Gul eller orange Fareskilt Vær forsiktig
Ta forhåndsregler
Undersøk
Blå Påbudsskilt Spesiell adferd eller handlemåte
Påbud om bruk av personlig verneutstyr
Grønn Nødskilt
Nødutgangsskilt
Førstehjelpsskilt
Lokaler, dører, utganger, veier, utstyr
Grønn Ingen fare Tilbake til normaltilstand

 

Lenker
Min side